„Odkopać Osówkę !”

Źródło: http://bi.gazeta.pl/im/02/bf/f0/z15777538Q,Kompleks-Wlodarz-w-Gorach-Sowich--czesc-podziemneg.jpg

Źródło: http://bi.gazeta.pl/im/02/bf/f0/z15777538Q,Kompleks-Wlodarz-w-Gorach-Sowich–czesc-podziemneg.jpg

Wraca sprawa zawału w sztolni nr 2 w Osówce. Jest to jedyna sztolnia w kompleksie „Riese”, której odcinek znajdujący się za zawałem nigdy nie został udokumentowany. W 2012 roku, dzięki staraniom i pracy grupy SGP z Walimia, została udokumentowana długość sztolni nr 3 w górze Soboń. Od tej pory wiadomo powszechnie w którym miejscu kończy się ona przodkiem oraz, że nie kryła w sobie nic. Mity zostały obalone, domysły rozwiane a fakty poznane. Tak samo powinno stać się ze sztolnią nr 2 w Osówce.

Źródło: http://bi.gazeta.pl/im/04/bf/f0/z15777540Q.jpg

Źródło: http://bi.gazeta.pl/im/04/bf/f0/z15777540Q.jpg

Nie jest znana długość sztolni nr 3 w górze Gontowa ponieważ ta sztolnia, po wojnie, gdy była jeszcze drożna w całości przez kilka lat, nie została wówczas zmierzona taśmą i udokumentowana na papierze. Brakuje również dokumentów budowy, jednak w literaturze udokumentowane są relacje pierwszych polskich osiedleńców, którzy w tej sztolni byli i przeszli ją do końca. Inaczej jest ze sztolnią nr 2 w Osówce. Ta sztolnia nigdzie nie została opisana w całości ze względu na zawał blokujący poznanie jej całkowitej długości.

Jest dodatkowa różnica. W porównaniu do sztolni w górze Soboń, w Osówce znajduje się komercyjna trasa turystyczna i to może być największą przeszkodą w odkopaniu znajdującej się tam sztolni nr 2. Eksploracja w tym miejscu wymaga zgody właściciela obiektu. Bez zgody ani rusz. Jednak warto poczynić starania. Ci, którzy przebiorą zawał w sztolni nr 2 w Osówce, mają prestiż i miejsce w historii odkrywania nazistowskich tajemnic Gór Sowich zapewnione na zawsze. Akcja odkopania dalszego ciągu sztolni nr 2 w Osówce, mogłaby się odbyć pod szyldem „Odkopać Osówkę !” 😀

Autor: Paweł Jeżewski | 13 komentarzy