Południowe zbocze Gontowej

Południowe zbocze góry Gontowa jest rzadko uczęszczane przez turystów i eksploratorów terenowych chcących odkrywać hitlerowskie tajemnice z okresu II wojny światowej. Na tym zboczu nie prowadzono prac związanych z budową „Riese”. Natomiast rejon ten może okazać się interesujący z punktu widzenia eksploratorów starych kopalń. Otóż znajduje się tam znaczna ilość kamieni granicznych dawnych pól górniczych. Na niemieckich mapach archiwalnych, które posiadam rejon ten opisany jest jako: „Erweiterungsfeld w Anna (31.8.1866)”. Czyżby rozszerzono wówczas pole górnicze Anna? Wszystko na to wskazuje. Czy znajdują się tam jakieś sztolnie lub szyby górnicze badawcze, które zostały w ostatnim etapie prac zasypane? Możliwe, że tak. Faktem jest, że nie zlokalizowano tam hałd urobku skalnego a zbocze ma w większości umiarkowanie łagodne nachylenie. Natomiast w niektórych miejscach jest dosyć strome. Jednak nie zauważono tam cieków wodnych oraz topniejącego miejscami śniegu szybciej niż w pozostałych miejscach. Najciekawszy rejon południowego zbocza góry Gontowa znajduje się powyżej miejscowości Świerki. Zlokalizowano tam zagadkową szczelinę skalną, co do której nie ma pewności czy powstała w sposób naturalny czy jest pozostałością po zawaleniu się wejścia do płytkiej sztolni badawczej. W szczelinie do dnia obecnego tkwią zaklinowane metalowe elementy, być może pochodzenia górniczego.

Autor: Paweł Jeżewski | 4 komentarze