Budowa „Riese” – wiosna 1945 r.

przepust…

W numerze 1/2020 miesięcznika Odkrywca przedstawiłem dokumenty archiwalne wskazujące bezspornie, że budowa „Riese” była prowadzona w styczniu 1945 r. mimo, że według rozkazów (mowa tu o planach kwartalnych na 1945 r.) tak być nie powinno. Budowa „Riese” została zatrzymana dopiero pod koniec stycznia 1945 r. ponieważ Rosjanie byli już za przysłowiowym płotem. Ewakuowano wówczas obozy AL „Riese” itd. Rodzi się jednak pytanie czy gdyby nie zaistniała sytuacja to czy ktokolwiek na placach budowy „Olbrzyma” rzuciłby łopatę i zaczął uciekać? Na pewno tak by się nie stało i budowa „Riese” trwałaby nadal, na co również przedstawiłem dokumenty w wyżej wymienionym artykule. Przedstawiłem również w tym artykule szereg dowodów pośrednich na to, że budowa „Riese” po okresie „zawieruchy” na początku 1945 r., była kontynuowana w określonym zakresie na niektórych placach budowy niemal do końca wojny! Ale znalazły się „orły”, które nazywają okres od końca lutego 1945 do końca kwietnia 1945: „hurtownią materiałów budowlanych” gdzie nic już w „Riese” nie budowano, bo według nich tak było i koniec i nie ma dokumentów archiwalnych na to, że było inaczej. A ja właśnie spoglądam na dokument archiwalny, nie znany nikomu do tej pory, z którego jasno wynika, że budowa „Riese” była prowadzona od marca 1945 do końca kwietnia 1945 r., i uśmiecham się do siebie pod nosem.
Ciekawy jestem co powie twórca tej śmiałej teorii o „hurtowni materiałów budowlanych”, gdy ja ten dokument pewnego pięknego dnia dnia opublikuję.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | 21 komentarzy