Prognozy eksploracyjne na 2020 r.

Kończy się rok 2019, który uważam za udany w kategorii pozytywnych efektów eksploracji pohitlerowskich kompleksów budowy „Riese” w Górach Sowich. Do sukcesów można zaliczyć dotarcie do wielu nieznanych wcześniej nikomu niemieckich dokumentów o budowie „Riese”, z których część została następnie opublikowana w miesięczniku Odkrywca. Poza tym upadł mit słynnego „uskoku” w Osówce, wykruszyła się część komercji ruchomej, a co najważniejsze dało mi się w końcu pozyskać dokumenty techniczne związane z budową „Riese”. Jak już wspominałem to zaledwie wierzchołek góry lodowej, ale JEST. Ja mam nadzieję na więcej w… 2020 roku.
Co jeszcze może przynieść 2020 rok: Otóż powstał pomysł na podzielenia tego bloga na część ogólnie dostępną dla wszystkich i część, do której dostęp będę mieli nieliczni. Byłoby to z wielu powodów praktyczne rozwiązanie, które cały czas rozważam.
Kolejna kwestia to dokumenty związane z budową „Riese”, których w ostatnim czasie udaje się pozyskiwać coraz więcej nie tylko mi, jednak z różnych powodów nie pora na to, żeby te dokumenty publikować. Dlatego coraz bardziej podoba mi się pomysł tzw. zamkniętego grona.

Autor: Paweł Jeżewski | 10 komentarzy