Tajemnice Ludwikowic Kł. cd.3.

Wiadukt kolejowy w Ludwikowicach Kłodzkich – fot. Paweł Jeżewski

Trasy kolejowe w okresie II wojny światowej pełniły często strategiczną rolę. Uszkodzenia lub zniszczenie odcinka trasy kolejowej stanowiło więc ważny element działań wojennych.
Wiadukt kolejowy w Nowej Rudzie nad ulicą Zatorze został pod koniec II wojny światowej wysadzony przez oddział Wehramchtu. Wiadukty kolejowe w miejscowości Świerki Dolne, Ludwikowice Kłodzkie i Zdrojowisko zostały w tym czasie przygotowane do wysadzenia. Dodatkowo dwa ostatnie w/w wiadukty kolejowe celowo wówczas uszkodzono w taki sposób, że przez określony czas były one nieczynne i wymagały remontu (przypis 1).
W Ludwikowicach Kłodzkich na trasie bocznicy kolejowej prowadzącej od linii kolejowej Kłodzko-Wałbrzych do terenu byłej kopalni Wacław i fabryki Dynamit AG Ludwigsdorf, znajduje się wiadukt drogowy (z prawej zaznaczony na mapie topograficznej czerwoną strzałką). Obecnie wiadukt ten jest częściowo zdewastowany. Nie zamierzano go wysadzić, jednak jak się okazuje, w czasie II wojny światowej pełnił on szczególną rolę…

Przypisy:
1 Jeżewski P., Nowa Ruda w okresie II wojny światowej, wyd. I, Nowa Ruda 2018, s. 72-75.

Autor: Paweł Jeżewski | 6 komentarzy